Home Media bilder Bilder använda Så fungerar ViktVäktarna På JobbetMedia

Så fungerar ViktVäktarna På Jobbet

Coach leder vetenskapligt stödda workshops på en arbetsplats

Deltagarna får vårt starkaste stödsystem för viktminskning som fungerar

Deltagarna får vårt starkaste stödsystem för viktminskning som fungerar! Coachledda, vetenskapligt stödda workshops som tillhandahåller etablerade beteendeförändringstekniker för viktnedgång och hälsosamma vanor. Dessutom lovar vi en rolig stund och en stärkt gemenskap över befattningsgränserna.